We doen er altijd alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt.

1. Waarom?

1.1. De website beschikbaar op het adres https://www.hunt-branding.be (hierna de “Website”) wordt beheerd door en is eigendom van hunt branding agency bvba, met BTW-nummer 0715.498.625 met maatschappelijke zetel te Wagenmakersstraat 37A, 8500 Kortrijk, België.

1.2. Dit privacybeleid heeft tot doel u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op de Website. Dit privacybeleid heeft tot doel een correcte en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hunt branding agency raadt gebruikers ten zeerste aan om dit privacybeleid aandachtig te lezen.

1.3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van serviceovereenkomsten met de klanten van hunt branding agency (in welk geval laatstgenoemde slechts verwerker is en niet verwerkingsverantwoordelijke). Dit privacybeleid dekt ook op geen enkele manier het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar wordt verwezen via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website of van bedrijven of entiteiten die adverteren voor de diensten van hunt.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “AVG”). De medewerkers van hunt die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben dezelfde verplichting om te voldoen aan de AVG.

1.5. Dit privacybeleid wordt u elektronisch ter beschikking gesteld en kan ten allen tijde worden geraadpleegd onder de rubriek ‘Privacybeleid’ op de Website. Bij verzoeken of bijkomende vragen kan u steeds een e-mail sturen naar: hello@hunt-branding.be. Hunt zal u binnen uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het vervolg.

1.6. Hunt behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 21 oktober 2021.

1.7. Wij wijzen u erop dat u bij het uploaden of plaatsen van informatie op de Website altijd de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n) dient te hebben.

2. Onze contactgegevens

Rechtsvorm: BV
Bedrijfsnaam: hunt branding agency
Handelsnaam: ‘hunt’
Maatschappelijke zetel: Wagenmakersstraat 37A, 8500 Kortrijk
BTW-nummer: BE 0715.498.625
Telefoonnummer: +32 56 57 60 88
E-mail: hello@hunt-branding.be
Website: https://hunt-branding.be/

3. Doel

3.1. Hunt verwerkt uw persoonsgegevens die door u op of via de Website zijn meegedeeld enkel voor klantenbeheerdoeleinden, waaronder contact met u, administratie, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatie en opvolging.

3.2. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. Dit is het verzenden van commerciële informatie over onze diensten.

3.3. De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website is geen onderwerp van zogenaamde “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, inclusief profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij persoonlijke aspecten worden beoordeeld op basis van uw persoonsgegevens, met name met als doel uw professionele prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

4. Toepasselijk recht

4.1. Hunt verwerkt uw persoonsgegevens alleen als:
- u uw toestemming heeft gegeven.
- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek bepaalde maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst.
- uw gegevens noodzakelijk zijn voor de verdediging van de legitieme belangen van hunt of van een derde partij (bijvoorbeeld bij verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zwaarder wegen dan onze belangen.

4.2. In ieder geval geeft u vanaf het moment dat u akkoord bent gegaan met ons privacybeleid - door op de 'ok'-knop onderaan de website te klikken voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens op of via de Website - uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in dit privacybeleid.

5. Welke gegevens?

5.1. We verwerken ook de volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website waarnaar u hebt verwezen en de pagina's die u op de Website hebt bezocht (en de datum en tijd van de pagina's die u hebben bezocht). Deze gegevens worden automatisch verwerkt (ook zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden om de website van hunt verder te verbeteren.

6. Details

6.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server, zie artikel 9.

6.2. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de in artikel 3 genoemde doelen te bereiken. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst met hunt bewaren.

7. Uw rechten

7.1. U heeft het recht om ons te verzoeken:
- toegang tot uw persoonsgegevens;
- verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

7.2. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ten allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

7.3. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

7.4. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet met terugwerkende kracht en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

7.5. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

7.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de eisen en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

7.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u eenvoudig een verzoek indienen via hello@hunt-branding.be waarbij u zich adequaat dient te identificeren.

8. Onze verplichtingen

8.1. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij alle passende maatregelen om een ​​op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

8.2. We werken samen met de bevoegde privacyautoriteiten op hun verzoek.

8.3. Beveiligingsincidenten of datalekken (waaronder onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of ongeoorloofde verspreiding van persoonsgegevens) zullen wij onverwijld, waar nodig en/of verplicht, melden aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit en dit uiterlijk 72 uur na melding. Indien een dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico voor uw rechten met zich meebrengt, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook aan u melden. Indien u op enigerlei wijze kennis krijgt van een dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of die van anderen, kan u ons contacteren op het e-mailadres hello@hunt-branding.be.

8.4. Als we bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die waarschijnlijk hoge gegevensbeschermingsrisico's met zich mee zouden brengen, zullen we, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zogenaamde "Data Protection Impact Assessment" ( DPIA) en, indien nodig, voorafgaand overleggen met de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

9. Cookie Policy

9.1. De Website maakt gebruik van ‘cookies’ om de gebruikerservaring en het verzamelen van statistieken onder bezoekers van De Website te verbeteren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en de interactie tussen de bezoeker en de Website vergemakkelijken. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

9.2. Vanaf het moment dat u akkoord bent gegaan met ons privacybeleid, inclusief cookiebeleid, door op de 'ok'-knop te klikken voordat u de Website gebruikt, geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor gebruik. Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:l. Tijdelijke cookies: deze cookies worden verwijderd zodra u uw browser sluit en zijn onmisbaar voor u om op de Website te navigeren.ii. Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie naar de webserver van Google Inc. / Facebook Inc. / HotJar Ltd. te sturen om elke keer dat iemand de website bezoekt, door te geven en om langer op uw computer te blijven. Deze cookies worden bij elk bezoek aan de Website geactiveerd.iii. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om de Website goed te laten functioneren.NS. Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden.

9.3. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van de bovengenoemde cookies. U kunt dit verzoek te allen tijde richten aan hello@hunt-branding.be.

9.4. De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

9.5. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website niet meer correct functioneert.