Belexa

Advocatenkantoren hebben nog al te vaak een stoffig en afstandelijk imago. Bovendien leeft het idee dat je er enkel komt bij conflicten, terwijl je er ook gewoon voor raad en daad terecht kan. Om Belexa’s positionering als specialist en vertrouwenspersoon kracht bij te zetten kregen wij het vertrouwen om hun hele identiteit te herdenken.

Ontdek enkele andere cases: